Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 23.03.2017 09:06:04
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Хімчистка"
Юридична адреса* 09107,Київська область,місто Біла Церква,вулиця Павліченко,23
Керівник* Смирнова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 04563-5-34-70
E-mail* himchistkabc@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Підтверджую достовірність інформації,що міститься у повідомленні.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Смирнова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2017
(дата)