Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.02.2012
Дата публікації 19.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хімчистка"
Юридична адреса* 09107 Київська обл. м.Білпа Церква вул. Павліченко,23
Керівник* Гальчус Владислав Олегович - Голова правління. Тел: 0446352478
E-mail* prachechna@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011рік.
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011рік.
5.Затвердження порядку розподіла прибутку(покриття збитків)Товариства за 2011 рік та нормативів розподілу прибутку(покриття збитків)Товариства на 2012 рік.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гальчус Владислав Олегович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2012
(дата)