Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
Дата здійснення дії: 23.02.2012
Дата публікації 15.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хімчистка"
Юридична адреса* 09107 Київська обл. м.Білпа Церква вул. Павліченко,23
Керівник* Гальчус Владислав Олегович - Голова правління. Тел: 0446352478
E-mail* prachechna@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.Звіт правлінняТовариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011рік.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011рік.
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011рік.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2011рік та нормативів розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства на 2012рік.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гальчус Владислав Олегович