Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2021 16:39:02
Дата здійснення дії: 29.03.2021
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМЧИСТКА"
Код за ЄДРПОУ:  03054663
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЧИСТКА»

(код за ЄДРПОУ 03054663, місцезнаходження:Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23) у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних  паперів та фондового ринку 03.12.2013року №2826, повідомляє, що  в інформації «Повідомлення про проведення загальних зборів», яка була оприлюднена у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР    29 березня 2021 року о 16:15:01год., була виявлена технічна помилка. «Повідомлення про проведення загальних зборів» вважати недійсним.

Виправлена інформація «Повідомлення про проведення загальних зборів» була розміщена повторно одночасно з цим спростуванням.